EDUKATORI

PREDAVAČI

Naš tim predavača za teorijski deo predavanja ( od 10 do 20 časova po svakom od akreditovanih kurseva) su profesori sa najvišom stručnom spremom i visoko renomirani stručnjaci iz svojih oblasti.

Magistar teh. nauka Katarina Obradovic, dipl. ing.el. je već više od 10 godina, kao vlasnik BYT d.o.o i vlasnik Be You Technology Germany GmbH u Nemačkoj ekspert is oblasti aparaturne kozmetike, a posebno iz uređaja optičkog zračenja i uređaja za neinvazivnu transdermalnu isporuku preparata. 

Prof. dr. Suzana Milašinović, dipl. farm. je jedan od naših najpoznatijih stručnjaka iz oblasti uticaja nejonizujućeg zračenja na ljudsku kožu. Osim predavanja u teorijskom delu o zaštiti od nejonizujućeg zračenja, njeno bogato iskustvo kao predavača i vanrednog profesora na Farmaceutskom Fakultetu u Novom Sad-u je od velikog značaja za Akademiju. Prof. dr. Suzana drži i modul 1 „Osnovne anatomsko-fiziološke  karakteristike kože i njenih adneksa“ i savetujemo svima koji žele dobro i kvalitetno obrazovanje iz ove oblasti da ne propuste njena zanimljiva predavanja. 

Dr Branislav Vulević, dipl. ing. el., bavi se više od 25 godine merenjima nivoa električnih, magnetnih i elektromagnetnih polja u radnoj i životnoj sredini. Predavanja iz O2 Elektromagnetnih polja i deo u svim teorijskim predavanjima o zaštiti od nejonizujućeg zračenja su njegova uža stručnost. Predavanja iz O2 Elektromagnetnih polja i deo u svim teorijskim predavanjima o zaštiti od nejonizujućeg zračenja su njegova uža stručnost. Dr. Vulević je 2010. Godine odbranio doktorsku disertaciju na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu pod nazivom: PROCENA MERNE NESIGURNOSTI KOD ODREĐIVANJA NIVOA ELEKTROMAGNETSKIH POLJA U ŽIVOTNOJ SREDINI.

Saša Kocić, dipl.ing. el. je vlasnik firme Proxima d.o.o. koja se bavi proizvodnjom medicinskih uređaja na bazi elektromagnetnih polja. Kao stručnjak za MDR sertifikaciju proizvoda koji emituju elektromagnetna zračenja, Saša Kocić drži predavanja iz ove oblasti.

EDUKATORI

Edukatori

Katarina Obradović

Magistar teh.nauka, dipl. ing.el.

Zaposlena: Be You Technology d.o.o.
Pozicija: Vlasnik
Predavač u Be You Laser Academy
Stručna oblast: Optičko zračenje (Laseri, IPL i dr.)

Biljana

Direktor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

lit tellus, luctus nec ullamcorper mattismet, consectetur adipiscing elit. 

Suzana Miljković

Primarius doktor, vanredni profesor

Zaposlena: Farmaceutski Fakultet Novi Sad
Pozicija: Vanredni profesor
Predavač u Be You Laser Academy
Stručna oblast: Anatomija kože, Ultrazvuk

Branislav Vulević

Doktor nauka, dipl. Ing.el.

Zaposlen: Akreditaciono Telo Srbije (ATS)
Pozicija: Vodeći organizator predmeta za akreditaciju
Predavač u Be You Laser Academy
Stručna oblast: Elektromagnetna polja

Saša Kocić

dipl. Ing.el.

Zaposlen: Proxima d.o.o.
Pozicija: CEO
Predavač u Be You Laser Academy
Stručna oblast: Elektromagnetna polja

TRENERI

Praktičan deo predavanja pokriva naš „Be You“ tim devojaka sa završenom Višom Zdravstvenom Školom sa više od minimum 3 godine iskustva sa radom na aparatima i kvalifikacijom kozmetičara tehničara na aparatima.

TRENERI

Treneri

Andrea Jukić

Strukovni estetičar-kozmetičar

Zaposlena: Be You Laser Academy
Pozicija: Kozmetičar tehničar edukator
Stručna oblast: Elektromagnetna polja i kombinovani aparati

Aleksandra Gavrić Tomić

Strukovni estetičar-kozmetičar, Spec. medicinska estetika

Zaposlena: Be You Laser Academy
Pozicija: Kozmetičar tehničar edukator
Stručna oblast: Ultrazvuk i kombinovani aparati

Marijana Čendić

Kozmetičar

Zaposlena: Be You Laser Academy
Pozicija: Kozmetičar tehničar edukator
Stručna oblast: Laseri i uređaji optičkog zračenja

Marija Lazić

Strukovni estetičar-kozmetičar

Zaposlena: Be You Laser Academy
Pozicija: Kozmetičar tehničar edukator
Stručna oblast: Dermoabrazije i kombinovani uređaji

PARTNERI

Partneri

OSNIVAČ

Osnivač