RADIO FREKVENCIJE U KOZMETICI

JONTOFOREZA; ELEKTROFOREZA: BIO LIFT

OPŠTE INFORMACIJE

U sklopu teorijskog dela obrađuju se osnove anatomije kože i metode podmlađivanja. Polaznici će naučiti kako da prepoznaju različite tipove galvanskih aparata i aparata na bazi elektromagnetnog polja tj. radiofrekvencija. U praktičnom delu se vrši obuka izvođenja tretmana Mini Meso aparatom sa galvanskom strujom i bioliftom i kozmetičkim stubovima sa razlišitim radio frekventim sondama. Šta je potrebno znati za pravilno korisćenje ovih aparata, sigurnosne mere i održavanje uređaja su teme koje se obradjuju. Test sa A, B,C pitanjima je provera znanja na kraju seminara.

APARATI KOJI SE KORISTE

MINI MESO, Prolift 1, DERMALIFT

TRAJANJE SEMINARA

1 DAN, Teorijski deo: 2 školska časa, Praktični deo: 3 školska časa,

NAČIN PLAĆANJA

Način plaćanja: u celosti ili na rate pre početka obuke.

SERTIFIKATI

Sertifikat BYT LASER ACADEMY je dvojezični sertifikat (engleski i nemački) za rad u kozmetičkim institutima i salonima u zemljama Evropske unije.

CILJ SEMINARA

Osposobljenost za sigurno izvođenje tretmana mezoterapija i podmladjivanja uz pomoć galvanskih struja i radio frekvencija aparata, kao i njihovo održavanje.