O AKADEMIJI

U svetu moderne kozmetike koji neprestano izlazi sa novim tehnologijama neophodno je držati korak sa vremenom, pratiti trendove i proširivati sopstvenu ponudu, ali ništa manje nije važno da se zakonski i pravno postavi temelj svake profesionalne usluge koju nudimo klijentima.

Profesionalan i odgovoran pristup svakog ozbiljnog proizvođača medicinskih i kozmetičkih aparata nalaže da obezbedi adekvatnu edukaciju svojim kupcima i partnerima. Za kozmetičke aparate do kraja 2020.god.je bila dovoljna čak i jednodnevna obuka za rad od ovlašćenog uvoznika ili proizvođača, ali od 2021.god. se novim zakonom o Zaštiti od nejonizujućeg zračenja koji je proistekao iz novog MDR-a, uvodi potreba za dodatnim obrazovanjem kozmetičara za svaku od tehnologija koje se koriste u kozmetičkim salonima.

Kompanija Be You Technology d.o.o. (BYT), kao jedan od najvećih distributera diodnih lasera u regionu i proizvođača kozmetičkih uređaja za evropsko tržište je još 2018. bila upoznata sa novom zakonskom regulativom i početkom 2019.te krenula u proces akreditacije programa dodatnog obrazovanja za kozmetičare. 

BYT je organizovao tim predavača  sa najvišom stručnom spremom iz oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja i medicinsko-estetskih aparata za teorijski deo nastave, a u saradnji sa partnerskim kozmetičkim institutom „Be You“ i tim iskusnih trenera sa završenom Visokom Zdravstvenom Školom za praktični deo nastave. Početkom 2020.te „Be You Laser Akademija“ je dobila zvanično odobrenje da kao JPOA vrši obrazovanje polaznika, završenih i budućih kozmetičara za zvanje kozmetičara tehničara na aparatima u skladu sa ZoNZ (tj. MDR) regulativom.

EDUKATORI

PROFESORI 

Naš tim predavača za teorijski deo predavanja ( od 10 do 20 časova po svakom od akreditovanih kurseva) su profesori sa najvišom stručnom spremom i visoko renomirani stručnjaci iz svojih oblasti.

Magistar teh. nauka Katarina Obradovic, dipl. ing.el. je već više od 10 godina, kao vlasnik BYT d.o.o i vlasnik Be You Technology Germany GmbH u Nemačkoj ekspert is oblasti aparaturne kozmetike, a posebno iz Lasera i uređaja optičkog zračenja i uređaja za neinvazivnu transdermalnu isporuku preparata. 

Prof. dr. Suzana Milašinović, dipl. farm. je jedan od naših najpoznatijih stručnjaka iz oblasti uticaja nejonizujućeg zračenja na ljudsku kožu. Osim predavanja u teorijskom delu o zaštiti od nejonizujućeg zračenja, njeno bogato iskustvo kao predavača i vanrednog profesora na Farmaceutskom Fakultetu u Novom Sad-u je od velikog značaja za Akademiju. Prof. dr. Suzana drži i modul 1 „Osnovne anatomsko-fiziološke  karakteristike kože i njenih adneksa“ i savetujemo svima koji žele dobro i kvalitetno obrazovanje iz ove oblasti da ne propuste njena zanimljiva predavanja. 

Dr. Branislav Vulević, dipl. ing. el., je vodeći organizator predmeta u Odeljenju za Zaštitu od Nejonizujućeg Zračenja u Akreditacionom Telu Srbije (ATS) koje se bavi merenjima zračenja električnih, magnetnih i elektromagnetnih polja. Predavanja iz O2 Elektromagnetnih polja i deo u svim teorijskim predavanjima o zaštiti od nejonizujućeg zračenja su njegova uža stručnost. Dr. Vulević je 2010. Godine odbranio doktorsku disertaciju na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu pod nazivom: PROCENA MERNE NESIGURNOSTI KOD ODREĐIVANJA NIVOA ELEKTROMAGNETSKIH POLJA U ŽIVOTNOJ SREDINI.

Saša Kocić, dipl.ing. el. je vlasnik firme Proxima d.o.o. koja se bavi proizvodnjom medicinskih uređaja na bazi elektromagnetnih polja. Kao stručnjak za MDR sertifikaciju proizvoda koji emituju elektromagnetna zračenja, Saša Kocić drči predavanja iz ove oblasti.

EDUKATORI/TRENERI 

Praktičan deo predavanja pokriva naš „Be You“ tim devojaka sa završenom Višom Zdravstvenom Školom sa više od minimum 3 godine iskustva sa radom na aparatima i kvalifikacijom kozmetičara tehničara na aparatima.

VIZIJA I MISIJA

Vizija Be You Laser Academy je da obrazovanje iz oblasti aparativne kozmetologije podigne na visok akademski nivo i da obezbedi polaznicima uverenje za rad u evropskoj uniji. 

Misija Akademije je da Srbiji i regionu obezbedimo najbolji i najprofesionalniji program za edukaciju kozmetičara tehničara na aparatima.

Cilj Akademije je takođe da podržimo svakog polaznika u sertifikaciji svojih uređaja i u ispunjenju svih zakonskih propisa i normativa za rad sa aparatima.