KURS UKLANJANJE CELULITA I MASNIH NASLAGA VELASHAPE

OPŠTE INFORMACIJE

Tokom teorijskog dela obuke polaznici će steći znanje iz anatomije i fiziologije (masne ćelija i tkivo u ljudskom organizmu, kao i o problematici viška masnih naslaga i njihovom uticaju na zdravlje i kvalitet života. Nakon toga će biti prezentovane najmodernije tehnologije aparaturnog uklanjanja masnih naslaga i oblikovanja tela pomoću različitih aparata. Praktični deo kursa se izvodi na aparatu Perfect SHaper tehnologije LPG i Velashapa. Aparat ima 4 različite sonde dve za telo i dve za lice. Biće prikazani detaljno tretmani sa ovim aparataom način rada i rezultati koji se mogu očekivati.

Evaluacija stečenog znanja će se vršiti putem A,B,C testa sa pitanjima.

APARATI KOJI SE KORISTE

PERFECT SHAPER VELA

TRAJANJE SEMINARA

1 DANA, Teorijski deo 1 DAN: 1 školska časa, Praktični deo: 3 ŠKOLSKIH ČASOVA,

NAČIN PLAĆANJA

Način plaćanja: u celosti ili na rate pre početka obuke.

SERTIFIKATI

Sertifikat BYT LASER ACADEMY je dvojezični sertifikat (engleski i nemački) za rad u kozmetičkim institutima i salonima u zemljama Evropske unije.

CILJ SEMINARA

Osposobljenost za prepoznavanje problema viška manisnih naslaga i savetovanje klijenta o tipu i vrsti tretmana, potrebnim merama bezbednosti, kontraindikacijama, negi posle tretmana i očekivanim rezultatima. Osposobljenost za izvođenje tretmana smanjivanja masnih naslaga i oblikovanja tela uz pomoć KAVITACIJE, KRIOLIPOLIZE, LIPOLASERA aparata kao i njihovo održavanje. Osposobljenost i diploma za rad u kozmetičkim institutima i SPA centrima u Evropi.

POTREBNA DOKUMENTA

Lična karta