Koncipirana po nemačkom modelu škole za aparativnu kozmetiku i opremljena najsavremenijim kozmetičkim laserima, radio-frekventinim i ultrazvučnim uređajima i dr., Be You Laser Academy je pravo mesto za sve koji žele AKREDITOVANU, STRUČNU i SVEOBUHVATNU EDUKACIJU PO NOVOM ZAKONU

PRVA AKREDITOVANA NEMAČKA ŠKOLA NA BALKANU 

specijalizovana za obrazovanje kozmetičara za rad sa 

LASERIMA, RADIO-FREKVENTNIM I ULTRAZVUČNIM APARATIMA

Be You Laser Academy

kozmetičarima obezbeđuje kvalifikacije* za rad na laserima i drugim kozmetičkim aparatima po zakonu Evropske Unije i akreditaciji Ministarstva prosvete Srbije 

(*NiSV Zertifizierung – Fachkundenachweiss).

 

U partnerstvu sa nemačkom firmom Younea Certification GmbH prvi i jedini u Srbiji i regionu nudimo akreditovan program koji vam obezbeđuje NiSV sertifikate za rad u EU. 
U izvedbi tima profesora sa najvišom stručnom spremom, uz praktične vežbe na najmodernijim aparatima garantujemo Vam obrazovanje po svetskim standardima za kvalifikaciju kozmetičara-tehničara za rad na laserima, RF i ultrazvučnim aparatima.

 

 

Teorijska nastava u Be You Laser Akademiji

Zašto izabrati Be You Laser Academy?

AKREDITOVAN OBRAZOVNI PROGRAM PO EU DIREKTIVI

Obrazovni program Be You Akademije je u potpunosti usklađen sa propisanim evropskim programom za dodatnu edukaciji kozmetičara za rad na aparatima. Evropska direktiva o medicinskim sredstvima (MDD) 93/42/EEC je usledila uredbom (EU) 2017/745 objavljenom u Službenom glasniku EU 5.05.2017. god., sa ključnim ciljem zaštite javnog zdravlja. Ova uredba uvodi nove zahteve i stroge sigurnosne mere za rad sa elektronskim uređajima koji se primenjuju u estetske svrhe i koje koriste kozmetičari. Promene u zakonu o Zaštiti od Nejonizirajućeg Zračenja (ZoNZ) koje su nastale usled uredbe podrazumevaju da do kraja 2021. svi medicinsko-estetski i kozmetički uređaji moraju biti prijavljeni nadležnim organima i da do kraja 2022. svi kozmetičari koji žele da nastave sa radom na aparatima moraju priložiti dokaz o savladanosti programa obuke za rad sa određenom vrstom uređaja. 

Be You Laser Akademija je akreditovala tri obrazovna programa koji su po broju časova, sadržaju i načinu izvođenja potpuno identični zahtevima za dodatno obrazovanje u Evropskoj Uniji.  Time je polaznicima obezbeđena verifikacija njihovog znanja i mogućnost rada na aparatima po novom zakonu, ali i mogućnost nostrifikacije uverenja o dodatnom obrazovanju i rad u zemljama EU. 

Obrazovni programi su:

O1  „PRIMENA APARATA BAZIRANIH NA TEHNOLOGIJI OPTIČKOG ZRAČENJA (LASERA, IPL I OSTALIH APARATA) U KOZMETOTERAPIJSKIM PROCEDURAMA“ Broj Akreditacije 610-04-016/19/3

O2  „PRIMENA APARATA NA BAZI ELEKTROMAGNETNIH POLJA (VISOKE i NISKE FREKVENCIJE) I STRUJA (GALVANSKE STRUJE I KONTAKTNE JEDNOSMERNE STRUJE ) U KOZMETOTERAPIJSKIM PROCEDURAMA“ Broj Akreditacije 610-04-016/19/3

O3 „PRIMENA APARATA BAZIRANIH NA TEHNOLOGIJI ULTRAZVUKA

U KOZMETOTERAPIJSKIM PROCEDURAMA“ Broj Akreditacije 610-04-016/19/3

Napomena: U okviru programa obuke vršiće se priznavanje prethodnog učenja i prakse koje je ostvareno stečenim obrazovanjem, životnim ili radnim iskustvom.

Pročitaj još

DOKAZ O SAVLADANOSTI PROGRAMA OBUKE

Na osnovu dostavljene dokumentacije Be You Laser Akademije i Mišljenja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja o gore navedenim programima obuke, a u skladu sa članom 15. Stav 1. Tačka 9. i članom 42. istav 5. Zakona o NOKS-u, Agencija za kvalifikacije je sačinila izveštaj o ispunjenosti uslova u pogledu plana i programa aktivnosti obrazovanja odraslih, načinu ostvarivanja i kadra broj 610-04-016/19/1 od 06.09.2019. god. kojim je dato pravo da Be You Laser Academy da izdaje uverenja o osposobljenosti za kvalifikaciju kozmetički tehničar u radu sa aparatima  na bazi optičkog zračenja, elektromagnetnih polja i ultrazvuka. Polaznici naših programa dobijaju dvojezična uverenja na Engleskom ili Nemačkom i na Srpskom jeziku o stečenoj kvalifikaciji i kompetencijama koja se prijavljuju i zavode u ministarstvu prosvete.

Pročitaj još

SAVETOVANJE I PODRŠKA PRI SERTIFIKACIJI APARATA

Be You Technology d.o.o. svim svojim klijentima nudi usluge provere uređaja prema novom EU zakonu. Za svaki od naših uređaja dobijate kompletnu dokumentaciju o usklađenosti sa evropskim zakonom o CE sertifikaciji proizvoda, kao I tehnički karton za prijavu proizvoda nadležnim organima.

Pročitaj još

ŠTA DOBIJATE NAŠIM KURSEVIMA IZ APARATIVNE KOZMETIKE?

AKREDITACIJA. STRUČNOST. SIGURNOST U RADU SA KOZMETIČKIM APARATIMA.

Obezbedite sebi jedinu priznatu diplomu za rad sa aparatima u EU!

NiSV Certification in Serbia