KURS ZA EMSCULPT TEHNOLOGIJU

36,000 RSD

(zatezanje mišića pomoću elektro-magnetnog polja) NOVO!

OPŠTE INFORMACIJE

Tokom teorijskog dela obuke polaznici će steći znanje iz anatomije i fiziologije (masne ćelija i tkivo u ljudskom organizmu, kao i o problematici viška masnih naslaga i njihovom uticaju na zdravlje i kvalitet života. EMS je zasnovan na fokusiranoj elektromagnetnoj energiji visokog intenziteta. Jedna EMS sesija uzrokuje hiljade snažnih kontrakcija mišića koje su izuzetno važne za poboljšanje tonusa i snage vaših mišića.

EMS je namenjen tretiranju gojaznosti tako što utiče na smanjenje masti putem neuromišićne stimulacije, radiofrekventno indukovane lipolize i povećanja protoka krvi. U praktičnom delu se vrši obuka izvođenja EMS tretmana. Šta je potrebno znati prilikom kupovine uredjaja, šta je potrebno znati za pravilno korisćenje i održavanje uređaja su pitanja koje se obradjuju. Evaluacija stečenog znanja će se vršiti putem A,B,C testa sa pitanjima.

APARATI KOJI SE KORISTE

EMS

TRAJANJE SEMINARA

2 DANA, Teorijski deo 1 DAN: 4 školska časa, Praktični deo: 4-6 ŠKOLSKIH ČASOVA, moguć je dogovor o ubrzanom kursu u jednom danu u slučajevima da su polaznici ograničeni vremenom

NAČIN PLAĆANJA

Način plaćanja: u celosti ili na rate pre početka obuke.

SERTIFIKATI

Sertifikat BYT LASER ACADEMY je dvojezični sertifikat (engleski i nemački) za rad u kozmetičkim institutima i salonima u zemljama Evropske unije.

CILJ SEMINARA

Nakon seminara polaznici će biti u stanju da

POTREBNA DOKUMENTA

Lična karta