RADIO FREKVENCIJE ZA TELO

ZATEZANJE KOŽE

OPŠTE INFORMACIJE

U sklopu teorijskog dela obrađuju se osnove anatomije kože i metode podmlađivanja kože radio frekvencijama. Polaznici će naučiti kako da vrše tretmane podmlašivanja bipolarnom, multipolarnom I frakcionalnom radiofrekvencijom kao iRF mikroneedling. U praktičnom delu se vrši obuka izvođenja tretmana Prolift MRF aparatu. Šta je potrebno znati za pravilno korisćenje ovih aparata, sigurnosne mere i održavanje uređaja su teme koje se obradjuju. Test sa A, B,C pitanjima je provera znanja na kraju seminara.

APARATI KOJI SE KORISTE

PROLIFT MRF

TRAJANJE SEMINARA

1 DAN, Teorijski deo: 2 školska časa, Praktični deo: 4 školska časa,

NAČIN PLAĆANJA

Način plaćanja: u celosti ili na rate pre početka obuke.

CILJ SEMINARA

Osposobljenost za sigurno izvođenje tretmana mezoterapija i podmladjivanja uz pomoć galvanskih struja i radio frekvencija aparata, kao i njihovo održavanje.